Archeologie West-Friesland

kaart Bekijk op de kaart alle door ons uitgevoerde opgravingen.

Uitgelicht

Westerkerkweg 36

Voor aanvang van het onderzoek werden binnen het plangebied resten verwacht van een stolpboerderij. Deze boerderij zou mogelijk bovenop een middeleeuwse ophoging zijn gebouwd. Aan de Westerkerkweg is nog maar weinig archeologisch onderzoek verricht en het was dan ook niet duidelijk om wat voor...