Westeinde 15

In mei 2015 heeft Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd aan Westeinde 15 in Venhuizen, net naast de dorpsgrens van Venhuizen en Hem. Vooraf was bekend dat de stolpboerderij, die op het terrein had...

Lutkedijk

Van 7 tot en met 17 april 2015 werd in een hooiland ten noorden van de Lutkedijk bij Obdam een onderzoek gedaan naar een roomse schuilkerk. Het project werd uitgevoerd door een combinatie...

Glop

De ‘ontdekking’ van een onderaardse gang in de binnenstad van Hoorn trok in januari 2015 veel aandacht. Verhalen over eeuwenoude tunnels onder de grond duiken altijd weer op en vallen in verreweg de...

Havenhoofd Medemblik

Tijdens de vernieuwing van het havenhoofd van de Zuiderzeestad Medemblik is in september 2014 een waterbouwkundige ontdekking gedaan. Bij het trekken van een rij oude palen van het noordelijk havenhoofd, bleken deze beslagen...

Hoogstraat 7

De garage op dit perceel is in 2015 afgebroken, om plaats te maken voor een woonhuis. Om het bodemarchief zo min mogelijk te verstoren, is ervoor gekozen om zonder heipalen te bouwen. Om...

Breedstraat 144

Dit rijksmonument aan de westzijde van de Breedstraat is in 2014/2015 gerestaureerd en verbouwd. Onderdeel van de verbouwing was het aanbrengen van een nieuwe vloer, waardoor inpandig 10 tot 20 cm grond moest...

Burgwal – Oranjestraat

Op de hoek van de Burgwal en Oranjestraat in Enkhuizen is in november 2014 een kleine opgraving uitgevoerd. Tot het einde van de 16de eeuw maakte het terrein onderdeel uit van het weidegebied...

Schootsveld – Westeinde

In november 2014 werd door Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd op het Schootsveld net ten westen van de bastions en de stadsgrachten van Enkhuizen. Voorafgaand aan dit onderzoek werd een verwachting opgesteld: de...

Dorpsstraat 304

In oktober-november 2014 is door AWF een opgraving uitgevoerd op een perceel westelijk van de stolpboerderij aan de Dorpsstraat 304 in Zwaag. De archeologische werkzaamheden werden verricht vanwege het graven van sloten door...

Noorddijkerweg 52

In september 2014 is door AWF een archeologisch proefsleuvenonderzoek verricht op de locatie van de voormalige Langereisschool in Ursem. De aanleiding van het onderzoek was de sloop van de school en de geplande...

Lutjeschardam

2014 In 2014 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van een boezemgemaal in Schardam begonnen. Hierbij wordt een middeleeuwse deel van de Westfriese Omringdijk vergraven. De huidige Omringdijk bestaat voornamelijk uit ingelaagde jongere...

Molenweg 69

Op het perceel Molenweg 69 in Enkhuizen vond in juli 2014 een kleine opgraving plaats. Het terrein is in 1590 onderdeel geworden van Enkhuizen door de grote stadsuitbreiding die in dat jaar van...