Lange Tuinstraat 1-33

In april en mei van 2016 heeft Archeologie West-Friesland een historisch huizenblok van 800 m2 aan de Lange Tuinstraat in Enkhuizen opgegraven. Het plangebied ligt binnen de stadsuitbreiding van Enkhuizen die aan het...

Wortelmarkt – Waagstraat

In 2016 is de riolering in enkele straten van de middeleeuwse stadskern van Enkhuizen vervangen. De graafwerkzaamheden vonden plaats in de Wortelmarkt, het Verlaat, de Erwtenmarkt en de Waagstraat. In de Waagstraat en...

Westerstraat 3

Tot enkele jaren geleden stond op dit perceel een verkrot pand. Dat dit ooit een fraai woonhuis met een trapgevel was, blijkt uit een gedetailleerde tekening van de hand van Cornelis Springer, gemaakt...

Spaans Leger

Tijdens de vernieuwing van de kademuur aan het Spaans Leger in Enkhuizen zijn resten van de bakstenen stadsmuur uit circa 1550 aangetroffen. Rond 1600 is de muur afgebroken tot het maaiveld, waarna tegen een...

Paktuinen

In de kroniek over 2013 is verslag gedaan van de eerste resultaten van een grote binnenstadsopgraving aan de Paktuinen in Enkhuizen. Bij dit onderzoek zijn ongeveer vijftien woon- en pakhuizen en bijbehorende werkplaatsen...

Westerstraat 28

Dit voormalige woonhuis staat langs de Westerstraat, de hoofdstraat van Enkhuizen. In het verleden, in ieder geval in de 16de en 17de eeuw, droeg het pand de naam “De Druyf” of “De Vergulde...

Vijzelstraat fase 2

In verband met de geplande sloop van een deel van de bebouwing van het voormalige ziekenhuis en de herontwikkeling van het plangebied is van 19 juli tot en met 1 september 2011 op...

Vissersdijk

In de periode maart-juni 1994 vond te Enkhuizen een archeologisch onderzoek plaats op het terrein van de voormalige Enkhuizer Banketfabriek, dat gelegen is tussen de Vissersdijk, Wiedesteiger, Wortelmarkt en Van Bleiswijkstraat. De opgraving...

Havenweg 26

In juni 2015 is opgegraven op het perceel Havenweg 26. Doordat hieraan voorafgaand al heipalen en damwanden waren geslagen en het graafwerk samenviel met de aanleg van de bouwput, waren de omstandigheden tijdens...

Hoogstraat 7

De garage op dit perceel is in 2015 afgebroken, om plaats te maken voor een woonhuis. Om het bodemarchief zo min mogelijk te verstoren, is ervoor gekozen om zonder heipalen te bouwen. Om...

Breedstraat 144

Dit rijksmonument aan de westzijde van de Breedstraat is in 2014/2015 gerestaureerd en verbouwd. Onderdeel van de verbouwing was het aanbrengen van een nieuwe vloer, waardoor inpandig 10 tot 20 cm grond moest...