Grote Oost 47

De restauratie van het pand Grote Oost 47, op de hoek van het Grote Oost en de Schoolsteeg in Hoorn, is archeologisch begeleid. In dit karakteristieke maar bouwvallige pand, was tot voor kort...

Glop

De ‘ontdekking’ van een onderaardse gang in de binnenstad van Hoorn trok in januari 2015 veel aandacht. Verhalen over eeuwenoude tunnels onder de grond duiken altijd weer op en vallen in verreweg de...

Dorpsstraat 304

In oktober-november 2014 is door AWF een opgraving uitgevoerd op een perceel westelijk van de stolpboerderij aan de Dorpsstraat 304 in Zwaag. De archeologische werkzaamheden werden verricht vanwege het graven van sloten door...

Appelhaven 3

De Appelhaven is volgens de bekende stadskroniek van Velius (eerste druk 1605) in 1420 uitgegraven en het is daarmee een van de oudste havens van de stad. Uit het oudste belastingregister van Hoorn...

Breed 22-24

In het pand Breed 22 opende Jacob Blokker in 1896 de ‘Goedkoope ijzer- en houtwinkel’. Enige jaren later kocht Blokker ook het pand Breed 24. Deze winkel vormde het begin van het internationale...

Dorpsstraat 210

In augustus 2014 is de stolpboerderij aan de Dorpsstraat 210 in Zwaag gesloopt. Op basis van historisch kaartmateriaal bestond het vermoeden dat deze boerderij enkele eeuwen oud was. In samenwerking van de afdeling...

Koepoortsweg 1

De hoek van de Koepoortsweg en de Spoorsingel is sinds de late 19de eeuw onbebouwd. Vóór die tijd stond hier een huis, zoals valt te zien op een tekening van Cornelis Pronk uit...

Stenen Hoofd

In oktober 2013 is de vervanging van de kademuur tussen de Hoofdtoren en de brug naar het Oostereiland in Hoorn archeologisch begeleid. Bij deze werkzaamheden is vlak onder de moderne bestrating voor de...

Dorpsstraat 178

Op 8 en 9 april 2013 is een kleine opgraving uitgevoerd op perceel Dorpsstraat 178 in Zwaag. Op het terrein zijn sporen uit de 12de en 13de eeuw aangetroffen, namelijk kuilen, een greppel...

Achter de Vest 54-56

In januari 2012 werd door Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd op een terrein tussen Achter de Vest 54 en 56 te Hoorn. Het terrein ligt buiten de oude stadskern maar binnen de stadsomwalling...

Bangert 61

Op het perceel Bangert 61 in Zwaag zijn in april 2012 de resten van een 17de-eeuwse stolpboerderij opgegraven. Deze boerderij is in de tweede helft van de 19de eeuw afgebroken, waarna hier een...