Archeologie West-Friesland

kaart Klik op de kaart om alle door ons uitgevoerde opgravingen te bekijken.

Uitgelicht

Veel archeologische vondsten uit opgraving Enkhuizer visserijhaven uit 17de eeuw

In het plangebied De Cuyp in Enkhuizen zijn de afgelopen tijd door de archeologen veel bijzondere voorwerpen uit de 17de eeuw gevonden. Het terrein behoort tot de rijkste vindplaatsen in de stad. Uit de bodem...