Archeologie West-Friesland

kaart Klik op de kaart om alle door ons uitgevoerde opgravingen te bekijken.

Uitgelicht

Markermeerdijken: Etersheim

De strijd tegen het oprukkende zeewater Eerste resultaten opgraving Etersheim De Alliantie Markermeerdijken gaat de aankomende jaren 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Durgerdam versterken. Vooruitlopend op deze werkzaamheden heeft Archeologie West-Friesland in 2018 op...