Archeologie West-Friesland

kaart Klik op de kaart om alle door ons uitgevoerde opgravingen te bekijken.

Uitgelicht

Markermeerdijken

Archeologisch onderzoek langs de dijk bij Schardam, Etersheim en Warder Inleiding De Alliantie Markermeerdijken gaat 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Durgerdam versterken. Vooruitlopend op deze werkzaamheden heeft Archeologie West-Friesland in de nazomer van 2018...