|

Tussen 2012 en 2015 is aan de Rikkert in Enkhuizen door de Universiteit Leiden archeologisch onderzoek gedaan. In het met studenten uitgevoerde onderzoek werd bekeken wat de relatie tussen oppervlaktevondsten en de aan- en afwezigheid van bronstijdbewoning in de ondergrond was. Om het bewoningsmodel te testen is met verschillende verkennende methoden onderzoek uitgevoerd op een AMK-terrein aan de Rikkert in Enkhuizen en enkele aangrenzende percelen. Sommige delen van het terrein bleken verstoken van oppervlaktevondsten uit de prehistorie, terwijl andere delen rijkelijk bezaaid waren met aardewerkscherven uit de bronstijd. De resultaten zijn verrassend!

Meer lezen over dit onderzoek? Het rapport is hier te downloaden.

 

Foto van het sporenvlak in een proefsleuf. Tijdens een open dag werd een greppel uit de late bronstijd verdiept.