Het doel van de overheid is archeologische waarden beschermen. De voorkeur gaat hierbij uit naar archeologie onaangetast in de bodem bewaren. Dit is echter niet altijd mogelijk, waardoor het noodzakelijk kan zijn de archeologische waarden te onderzoeken. Houdt u er daarom rekening mee dat u bij bouwplannen te maken kunt krijgen met archeologie. Volgens de wet geldt het principe ‘de verstoorder betaalt’. Dit betekent dat degene die een huis wil bouwen of op een andere manier de bodem gaat verstoren, de kosten voor het archeologisch onderzoek moet betalen.


Heeft uw plan volgens het bestemmingsplan van de gemeente een dubbelbestemming ‘archeologie’? Dit kunt u opzoeken op ruimtelijkeplannen.nl. Binnen een dubbelbestemming ‘archeologie’ worden bij bouwplannen de volgende stappen genomen:

  • De gemeente vraagt een archeologische quickscan aan bij Archeologie West-Friesland.
  • De quickscan geeft aan wat binnen het plan te verwachten valt qua archeologie en of verder onderzoek noodzakelijk is.
  • In sommige gevallen is het raadzaam om het bouwplan aan te passen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een archeologie-vriendelijk funderingsplan. Hier kan de gemeente of Archeologie West-Friesland u over adviseren.
  • Neem bij bouwplannen tijdig contact op met de gemeente, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De eerste stap in het proces, de archeologische quickscan, is een service van de gemeente waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.


In sommige gevallen zijn vervolgstappen noodzakelijk. Hier kunt u daar meer over lezen. De kosten van dit vervolgonderzoek zijn voor rekening van de verstoorder.