|

Op maandag 30 maart 2020 zal Dieuwertje Duijn om 20:00 uur een lezing geven over onderzoek naar stolpboerderijen in West-Friesland. De lezing wordt gegeven in het archeologisch depot in Zwaag (Oude Veiling 35) en wordt georganiseerd door de AWN. De lezing is gratis toegankelijk.


Ieder jaar worden in Noord-Holland naar schatting 20 tot 30 stolpboerderijen afgebroken. In veel gevallen verdwijnt hiermee een eeuwenoud gebouw. Archeologie West-Friesland (het archeologisch samenwerkingsverband van zeven gemeenten) doet sinds 2010 ondergronds en bovengronds onderzoek naar oude stolpen in oostelijk West-Friesland die gesloopt zullen worden. Doel van het onderzoek is om meer te weten te komen over de geschiedenis van het boerderijtype.

Voorafgaand aan de sloop wordt onder meer het vierkant (de houten hoofdconstructie van de stolp) onderzocht. Het vierkant is het oudste gedeelte van de stolp en geeft daarom informatie over de ouderdom van de boerderij. Door middel van jaarringonderzoek kan de leeftijd van het vierkant zeer nauwkeurig worden bepaald. Hieruit is gebleken dat een stolpboerderij vaak veel ouder is dan je op basis van de gevels zou verwachten. Achter gevels uit de 19ste eeuw kan bijvoorbeeld een vierkant uit de 16de eeuw schuil gaan.

Na de sloop vindt een opgraving plaats, waarbij de ondergrondse resten van de boerderij worden onderzocht. Hierbij komen bijvoorbeeld verdwenen kelders, funderingen en putten tevoorschijn. Aan de hand van deze gegevens kan de oude indeling van de stolp worden gereconstrueerd. Door de combinatie van boven- en ondergronds onderzoek kan de volledige geschiedenis van de boerderij in kaart worden gebracht.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op de resultaten van diverse onderzochte stolpboerderijen in oostelijk West-Friesland.

 

De stolpen van De Beukenhoeve aan de Dorpsstraat 52 in Nibbixwoud, voorafgaand aan de sloop.


Datum: 30 maart 2020
Locatie: De Oude Veiling 35