Vijzelstraat

Middeleeuwse landwinning Het gebied ten westen van de huidige Van Bleiswijkstraat was in de Middeleeuwen een waterrijk gebied waar riet en veen groeide. Tussen 1450 en 1489 werd dit moerassige gebied onderdeel van...

Oosterdijk 1

Achtkante poldermolen aan de Oosterdijk 1 te Medemblik Recht tegenover het stoomgemaal in Medemblik is in april een achtkante poldermolen opgegraven (afb. 1). De opgraving vond plaats voorafgaand aan de bouw van nieuwe...

Ooievaarsteeg

In januari van 2019 heeft Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd aan de Ooievaarsteeg in de binnenstad van Enkhuizen. De Ooievaarsteeg is een zijstraat van de Westerstraat, een bewoningsas uit de 12de eeuw.  ...

Admiraliteitsweg 39

Aan de Admiraliteitsweg in Enkhuizen heeft in november 2018 een opgraving plaatsgevonden. Op het perceel stond het veilinggebouw van de voormalige bloemen- en groenteveiling “Bloemenlust” dat rond 1930 is gebouwd. De nieuwbouw krijgt...

Dijkgrachtje

De naam zegt het al: de straat Dijk in Enkhuizen ligt op een dijk. Langs de onderkant van de dijk loopt een sloot, het Dijkgrachtje genoemd. Op het schuine talud tussen de top...

De Tuunen (Grand Hotel Texel)

Het in 2017 uitgevoerde proefonderzoek in De Tuunen toonde aan dat prehistorische bewoning in dit gebied ten noordoosten van Den Burg afwezig was. Dit komt niet onverwacht; de lage ligging van de locatie,...

Markermeerdijken

Archeologisch onderzoek langs de dijk bij Schardam, Etersheim en Warder   Inleiding De Alliantie Markermeerdijken gaat de aankomende jaren 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Durgerdam versterken. Vooruitlopend op deze werkzaamheden heeft Archeologie...

Zwerfkeien Markermeerdijken

De Alliantie Markermeerdijken gaat de aankomende jaren de dijk tussen Hoorn en Durgerdam versterken. Vooruitlopend op deze werkzaamheden worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Een van deze onderzoeken heeft betrekking op de zwerfkeien die langs...

Markermeerdijken: Etersheim

De strijd tegen het oprukkende zeewater Eerste resultaten opgraving Etersheim De Alliantie Markermeerdijken gaat de aankomende jaren 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Durgerdam versterken. Vooruitlopend op deze werkzaamheden heeft Archeologie West-Friesland in...

Gouw 7

De aanleg van een bouwput op het achtererf van het statige pand Gouw 7 in Hoorn is archeologisch begeleid. Historisch is bekend dat in de omgeving van dit plangebied in de 17de en...

Dorpsweg 20

Op 25 mei 2017 brandde in Schellinkhout een stolpboerderij met de status van rijksmonument af. Het ging om een zogenaamde Westfriese stolp, waarvan de darsdeuren in de voorgevel het meest in het oog...

Spaans Leger/Kruislaan

In april 2018 is een stuk kademuur aan de noordzijde van het Spaans Leger vernieuwd. Deze plek staat bekend als ‘Het Rad’ en veel Enkhuizers weten dat hier ooit de overtoom lag. Een...