Vissersdijk

In de periode maart-juni 1994 vond te Enkhuizen een archeologisch onderzoek plaats op het terrein van de voormalige Enkhuizer Banketfabriek, dat gelegen is tussen de Vissersdijk, Wiedesteiger, Wortelmarkt en Van Bleiswijkstraat. De opgraving...

West – Kleine Havensteeg

Door de archeologische dienst van het Westfries Museum werd van 14 mei t/m 3 juli een opgraving verricht op een terrein, gelegen aan de zuidzijde van het West, op de hoek van de...

Grote Noord – Achterom

In de periode 23 maart-6 mei 1987 werd op een terrein tussen grote Noord en Achterom, voorafgaand aan de bouw van een C&A-filiaal, door de archeologische dienst van het Westfries Museum een opgraving...

Gravenstraat

In de periode november 1983 – januari 1984 is een onderzoek uitgevoerd op een door Gravenstraat, Peperstraat, Openbare Bibliotheek en Wisselstraat begrensd terrein. In de Middeleeuwen behoorde dit tot het in 1385 gestichte...

Kerkplein

Nadat enkele panden aan het Kerkplein in Hoorn gesloopt waren ten behoeve van nieuwbouw voor jongerenhuisvesting, kon op het terrein van 18 september – 8 oktober 1981 een noodonderzoek plaatsvinden. Dit werd financieel...

Italiaanse Zeedijk

Van 12-20 mei werd door de archeologische afdeling van het Westfries Museum, met medewerking van het Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie te Amsterdam, een kleine opgraving verricht op het...

Oosterkerk

Werkzaamheden aan de Oosterkerk in 1978 Bij werkzaamheden aan de fundamenten van de oostelijke buitenmuur van het schip van de Oosterkerk te Hoorn (tweede en derde travee vanaf de straatzijde) werden waarnemingen verricht....

Bottersteeg

Door het IPP, Amsterdam, is in samenwerking met het Westfries Museum te Hoorn een opgraving in het centrum van deze plaats verricht. Het onderzoek duurde van 26 april tot 18 mei en vond...

Roode Steen

In 1964 vond een opgraving plaats midden op het plein de Roode Steen op de locatie waar tot 1797 het stadhuis van Hoorn had gestaan. De opgraving vond puur uit wetenschappelijke interesse plaats...