Koepoortsweg 71

Op 6 en 8 februari 2017 is tijdens de aanleg van een bouwput op het perceel Koepoortsweg 71 een archeologische waarneming verricht. Hierbij zijn diverse banen met slieten, dunne houten palen, aangetroffen die...

Davidstraat-Romeinstraat

In de maand juni van 2017 is door Archeologie West-Friesland in opdracht van Woningstichting Welwonen een opgraving uitgevoerd tussen de Davidstraat, Romeinstraat en Korte Davidstraat in de historische binnenstad van Enkhuizen. De totale...

Noordeinde 36

Begin 2017 is een grote stolpboerderij aan het Noordeinde in Lambertschaag afgebroken. Omdat het om een oud gebouw ging, vond voorafgaand aan de sloop een bouwhistorische opname plaats. Hierbij is onder meer het...

Zwaagdijk 196

Begin 2017 is de stolpboerderij op het perceel Zwaagdijk 196 afgebroken. Omdat het om een oude boerderij ging, is bouwhistorisch onderzoek gedaan. Waarschijnlijk is de stolpboerderij in de 17de eeuw gebouwd. Het ging...

Oosterleek 39

Aan het dorpslint van Oosterleek staat al tientallen jaren een bijzonder houten huis, bekend als het huisje van Balk, ondanks de status als rijksmonument te verkrotten. Het zeer bouwvallige huis is aangekocht door...

Koningshof

In januari en februari van 2017 werd de Koningshof in de binnenstad van Medemblik geheel opengebroken om de riolering te vervangen. De werkzaamheden zijn gedurende drie weken archeologisch begeleid. De rioolsleuf vormde een...

Spanbroekerweg 23

In oktober 2016 werd aan de Spanbroekerweg een opgraving uitgevoerd op de plek van een gesloopte stolpboerderij. Voorafgaand aan de sloop vond een uitgebreide bouwhistorische opname van de stolp plaats. Het bleek te...

Ooster-, Wester- en Pekelharinghaven

In het kader van baggerwerkzaamheden in de havens van Medemblik, is begin 2017 een archeologische begeleiding uitgevoerd. Tot de Gouden Eeuw was de Oude Haven, de veenstroom de Medemolaca, de rivier- en zeehaven...

DEK-terrein

Van 9 tot en met 12 augustus kreeg Archeologie West-Friesland de kans om onderzoek te doen naar een molen en de bijbehorende molengangen op de voormalige sportvelden van voetbalvereniging DEK (Door Eendracht Krachtig)....

Rode Paard 1-3

In augustus en september 2016 is, voorafgaand aan de bouw van een supermarkt van ALDI, een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de locatie Rode Paard 1-3 te Enkhuizen. De verwachting voor archeologische resten uit...

Dorpsstraat 77

Op het perceel Dorpsstraat 77 in Abbekerk stond een kleine stolpboerderij. Deze is in 2016 gesloopt. Voorafgaand aan de sloop is een bouwhistorische opname uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat het een klassieke Westfriese...

Lange Tuinstraat 1-33

In april en mei van 2016 heeft Archeologie West-Friesland een historisch huizenblok van 800 m2 aan de Lange Tuinstraat in Enkhuizen opgegraven. Het plangebied ligt binnen de stadsuitbreiding van Enkhuizen die aan het...