Breedstraat 144

Dit rijksmonument aan de westzijde van de Breedstraat is in 2014/2015 gerestaureerd en verbouwd. Onderdeel van de verbouwing was het aanbrengen van een nieuwe vloer, waardoor inpandig 10 tot 20 cm grond moest...

Streekweg 289-293

Van 20 februari tot en met 2 maart 2017 is door Archeologie West-Friesland (AWF) een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Streekweg 289-293 te Hoogkarspel, Gemeente Drechterland. De aanleiding voor het onderzoek vormde de...

Burgwal – Oranjestraat

Op de hoek van de Burgwal en Oranjestraat in Enkhuizen is in november 2014 een kleine opgraving uitgevoerd. Tot het einde van de 16de eeuw maakte het terrein onderdeel uit van het weidegebied...

Schootsveld – Westeinde

In november 2014 werd door Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd op het Schootsveld net ten westen van de bastions en de stadsgrachten van Enkhuizen. Voorafgaand aan dit onderzoek werd een verwachting opgesteld: de...

Dorpsstraat 304

In oktober-november 2014 is door AWF een opgraving uitgevoerd op een perceel westelijk van de stolpboerderij aan de Dorpsstraat 304 in Zwaag. De archeologische werkzaamheden werden verricht vanwege het graven van sloten door...

Noorddijkerweg 52

In september 2014 is door AWF een archeologisch proefsleuvenonderzoek verricht op de locatie van de voormalige Langereisschool in Ursem. De aanleiding van het onderzoek was de sloop van de school en de geplande...

Lutjeschardam

2014 In 2014 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van een boezemgemaal in Schardam begonnen. Hierbij wordt een middeleeuwse deel van de Westfriese Omringdijk vergraven. De huidige Omringdijk bestaat voornamelijk uit ingelaagde jongere...

Molenweg 69

Op het perceel Molenweg 69 in Enkhuizen vond in juli 2014 een kleine opgraving plaats. Het terrein is in 1590 onderdeel geworden van Enkhuizen door de grote stadsuitbreiding die in dat jaar van...

Appelhaven 3

De Appelhaven is volgens de bekende stadskroniek van Velius (eerste druk 1605) in 1420 uitgegraven en het is daarmee een van de oudste havens van de stad. Uit het oudste belastingregister van Hoorn...

Davidstraat – Romeinstraat – Kruislaan

In 2014 is het riool in de Romeinstraat, Korte Davidstraat en Davidstraat in Enkhuizen vervangen. Deze straten zijn kort na 1590 onderdeel geworden van de stad en ontwikkeld als nieuwbouwwijk. In de Romeinstraat...

Breed 22-24

In het pand Breed 22 opende Jacob Blokker in 1896 de ‘Goedkoope ijzer- en houtwinkel’. Enige jaren later kocht Blokker ook het pand Breed 24. Deze winkel vormde het begin van het internationale...

Bagijnhof 35-37

De straat het Bagijnhof is in 1592 aangelegd als onderdeel van een stedebouwkundige herinrichting van het zuidwestelijke deel van de stad Medemblik. Op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560 is...