Dorpsstraat 210

In augustus 2014 is de stolpboerderij aan de Dorpsstraat 210 in Zwaag gesloopt. Op basis van historisch kaartmateriaal bestond het vermoeden dat deze boerderij enkele eeuwen oud was. In samenwerking van de afdeling...

Koepoortsweg 1

De hoek van de Koepoortsweg en de Spoorsingel is sinds de late 19de eeuw onbebouwd. Vóór die tijd stond hier een huis, zoals valt te zien op een tekening van Cornelis Pronk uit...

Oostwouder Dorpsstraat 69

Op dit perceel langs het oude dorpslint van Oostwoud stonden twee grote stolpboerderijen achter elkaar. Beide monumentale stolpen zijn in april 2013 gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. Voorafgaand aan de sloop is een...

Kerkebuurt 190

In maart 2014 is door AWF een opgraving uitgevoerd op het erf van een voormalige stolpboerderij (ca. 1600-1910) aan de Kerkebuurt 190 in Berkhout. Dit erf ligt een paar huizen verwijderd van de...

Raamstraat

In het kader van de uitbreiding van een supermarkt is in februari 2014 een opgraving uitgevoerd langs de Raamstraat en op ongeveer 400 meter ten noorden van de Westerstraat. De Westerstraat is onderdeel...

Almersdorperweg fase 1

In september 2013 werd een inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven en boringen uitgevoerd langs de Westfriese Omringdijk ter hoogte van de kruising tussen de Provinciale weg N239 en de Almersdorperweg, nabij Opperdoes. Ter hoogte...

Almersdorperweg fase 2

In navolging van het inventariserend onderzoek dat hier plaatsvond in 2013 werd in december 2014 de eerste fase van de opgraving langs de Almersdorperweg uitgevoerd. De opgraving vond plaats aan weerszijden van het...

Almersdorperweg fase 3

In navolging van het inventariserend onderzoek in 2013 en de eerste fase van de opgraving in 2014, werd in mei 2015 het veldwerk rond de nieuwe rotonde bij de N239 en de Almersdorperweg...

Stenen Hoofd

In oktober 2013 is de vervanging van de kademuur tussen de Hoofdtoren en de brug naar het Oostereiland in Hoorn archeologisch begeleid. Bij deze werkzaamheden is vlak onder de moderne bestrating voor de...

Zuiderkerk

Voor de herinrichting van de Zuiderkerk in Enkhuizen moet in het noordtransept een nieuwe fundering worden gelegd. Daarvoor werden alle grafzerken tijdelijk verwijderd. Direct onder de hardsteen grafzerken bleek een omvangrijke hoeveelheid menselijke...

Westeinde 62

In oktober 2013 werd door Archeologie West-Friesland een aantal proefsleuven gegraven aan Westeinde 62 in Enkhuizen. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van grote ontwikkelingen die in de nabije toekomst gaan plaatsvinden...

Spanbroekerweg 120

In juni 2013 is aan de Spanbroekerweg 120 in Spanbroek een opgraving uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn niet alleen resten van twee middeleeuwse boerderijen gevonden, ook delen van de 17de-eeuwse stolpboerderij kwamen aan...