Binnenwijzend 100

In december 2012 brandde de stolpboerderij Binnenwijzend 100 af. Doordat werd vermoed dat het om een oude boerderij ging, zijn na de brand de balken van het houtskelet van de stolp, het vierkant...

Paktuinen

In de kroniek over 2013 is verslag gedaan van de eerste resultaten van een grote binnenstadsopgraving aan de Paktuinen in Enkhuizen. Bij dit onderzoek zijn ongeveer vijftien woon- en pakhuizen en bijbehorende werkplaatsen...

Paktuinen

In de zomer van 2013 is een grootschalige binnenstadsopgraving uitgevoerd aan de Paktuinen in Enkhuizen in opdracht van Scholtens Groep die hier nieuwbouw realiseert. Het terrein lag braak sinds 2006 toen enkele bedrijfsgebouwen...

Paktuinen 12

De grond aan weerszijden van de Paktuinen in Enkhuizen is vanaf 1590 volgebouwd met woon- en pakhuizen. Uit historische bronnen is bekend dat in deze buurt veel rijke kooplieden woonden. Van de oude...

Drommedaris restauratie

In 2013 is gestart met de restauratie en herinrichting van de Drommedaris, het bekendste monument van Enkhuizen. Doordat hierbij onder meer inpandig werd uitgegraven, zijn de werkzaamheden archeologisch begeleid. De Drommedaris is in...

Westeinde 107

Op het terrein van zadenbedrijf Incotec aan het Westeinde in Enkhuizen, is vanwege de voorgenomen uitbreidingen een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan vond een klein aanvullend onderzoek plaats....

Dorpsstraat 178

Op 8 en 9 april 2013 is een kleine opgraving uitgevoerd op perceel Dorpsstraat 178 in Zwaag. Op het terrein zijn sporen uit de 12de en 13de eeuw aangetroffen, namelijk kuilen, een greppel...

Oosterhavenstraat

In maart en april 2013 is het riool in de Oosterhavenstraat en enkele zijstraten vervangen. De graafwerkzaamheden zijn archeologisch begeleid. De straten liggen binnen de Middeleeuwse stadskern van Enkhuizen, tussen de Oosterhaven (aangelegd...

Streekweg 269-275

In het kader van ontwikkelingen voor het project Centrumplan Hoogkarspel en de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Drechterland is eind maart en begin april door Archeologie West-Friesland een inventariserend onderzoek gedaan langs...

De Tuinen

In september en oktober 2012 werd in Ursem een kleinschalig onderzoek uitgevoerd door Archeologie West-Friesland. Het onderzoek heeft belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd met betrekking tot de middeleeuwse bewoning langs de voormalige Zuidergouw. De...

Wortelmarkt 3

Van 12 tot en met 19 juli 2012 is door Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd op het perceel Wortelmarkt 3 in Enkhuizen. Binnen het plangebied werden een huis en garages gesloopt ten behoeve...

Kerkstraat 11

Van 4 tot en met 7 juni 2012 is door Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd op perceel Kerkstraat 11 in Wognum. Het terrein ligt op het restant van een prehistorische geulrug en steekt...