2018 | Enkhuizen | Enkhuizen

De naam zegt het al: de straat Dijk in Enkhuizen ligt op een dijk. Langs de onderkant van de dijk loopt een sloot, het Dijkgrachtje genoemd. Op het schuine talud tussen de top van de dijk en de sloot stonden in de 17de eeuw veel gebouwen, waarvan slechts enkelen nog bestaan. Een deel van de beschoeiing van het Dijkgrachtje bestond uit een dikke bakstenen muur met natuursteenblokken op de waterlijn. Deze muur, met een lengte van ongeveer 19 meter, verkeerde in slechte staat en is daarom in 2018 vervangen. Bij de archeologische begeleiding van dit werk is de muur gedocumenteerd en is de houten fundering daaronder onderzocht. Zowel de natuursteenblokken als de toegepaste bakstenen maken het waarschijnlijk dat de muur uit de 16de eeuw dateert. Onder de muur bleken veel palen te staan van wisselde afmetingen en houtsoort, onder meer eikenhout en grenenhout. Een deel van het eikenhout blijkt uit 1520 te dateren, terwijl een deel van de grenen palen uit 1766 dateert. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe deze dateringen moeten worden geïnterpreteerd. Is het eikenhout hergebruikt of zijn de grenen palen later onder de muur geplaatst?

Ongeveer een halve meter achter de onderzochte muur is de paalfundering van een groot pand gevonden. Op basis van historische kaarten kan de bouw hiervan tussen 1560 en 1577 worden geplaatst. De paalfundering bestond uitsluitend uit ronde palen van snel gegroeid eikenhout en zij waren niet geschikt voor dateringsonderzoek. De muur met de natuursteenblokken houdt waarschijnlijk verband met het genoemde pand. Mogelijk moest de muur het verzakken van het pand richting het water tegengaan.


Deze tekst is geschreven door Dieuwertje Duijn en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2018. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.

Download rapport