Dorpsstraat 302

Op dit perceel aan het dorpslint van Zwaag is in juli een kleine opgraving uitgevoerd. Zoals verwacht is het perceel in de late Middeleeuwen (14de-15de eeuw) flink opgehoogd. Van huizen uit deze periode...

Dorpsstraat 108 en 110

Het perceel Dorpsstraat 108-110 ligt centraal aan het dorpslint van Zwaag, even ten westen van de oude dorpskerk. In de muren van deze kerk is tufsteen verwerkt en in de kerk liggen enkele...

Zuiderdijk

In 2011 werd door Archeologie West-Friesland een grootschalige archeologische begeleiding uitgevoerd van de werkzaamheden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de Westfriese Omringdijk. Het onderzochte gebied strekte zich uit langs de Zuiderdijk...

Grote Oost 47

De restauratie van het pand Grote Oost 47, op de hoek van het Grote Oost en de Schoolsteeg in Hoorn, is archeologisch begeleid. In dit karakteristieke maar bouwvallige pand, was tot voor kort...

Glop

De ‘ontdekking’ van een onderaardse gang in de binnenstad van Hoorn trok in januari 2015 veel aandacht. Verhalen over eeuwenoude tunnels onder de grond duiken altijd weer op en vallen in verreweg de...

Dorpsstraat 304

In oktober-november 2014 is door AWF een opgraving uitgevoerd op een perceel westelijk van de stolpboerderij aan de Dorpsstraat 304 in Zwaag. De archeologische werkzaamheden werden verricht vanwege het graven van sloten door...

Appelhaven 3

De Appelhaven is volgens de bekende stadskroniek van Velius (eerste druk 1605) in 1420 uitgegraven en het is daarmee een van de oudste havens van de stad. Uit het oudste belastingregister van Hoorn...

Breed 22-24

In het pand Breed 22 opende Jacob Blokker in 1896 de ‘Goedkoope ijzer- en houtwinkel’. Enige jaren later kocht Blokker ook het pand Breed 24. Deze winkel vormde het begin van het internationale...

Dorpsstraat 210

In augustus 2014 is de stolpboerderij aan de Dorpsstraat 210 in Zwaag gesloopt. Op basis van historisch kaartmateriaal bestond het vermoeden dat deze boerderij enkele eeuwen oud was. In samenwerking van de afdeling...

Koepoortsweg 1

De hoek van de Koepoortsweg en de Spoorsingel is sinds de late 19de eeuw onbebouwd. Vóór die tijd stond hier een huis, zoals valt te zien op een tekening van Cornelis Pronk uit...

Stenen Hoofd

In oktober 2013 is de vervanging van de kademuur tussen de Hoofdtoren en de brug naar het Oostereiland in Hoorn archeologisch begeleid. Bij deze werkzaamheden is vlak onder de moderne bestrating voor de...