De Tuunen (Grand Hotel Texel)

Het in 2017 uitgevoerde proefonderzoek in De Tuunen toonde aan dat prehistorische bewoning in dit gebied ten noordoosten van Den Burg afwezig was. Dit komt niet onverwacht; de lage ligging van de locatie,...

Waddenzeedijk

In mei 2017 werd ten behoeve van een nieuw gemaal door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een doorgraving van de zeedijk ten zuiden van het dorp Oudeschild gemaakt. Het vermoeden bestond dat onder deze...

Groeneplaats

Tussen eind september en begin november 2017 is een grootschalige opgraving uitgevoerd langs de Groeneplaats in het historische centrum van Den Burg op Texel. Het plangebied viel voor een groot deel binnen een...