Eén van de uitgangspunten van het archeologisch beleid in West-Friesland is de verbetering van de informatievoorziening over cultureel erfgoed. Het archeologisch onderzoek dient per slot van rekening voor het vergroten van de kennis over het gebied.


Open Dagen

Een belangrijk doel van Archeologie West-Friesland is deze kennis te delen met de bewoners van West-Friesland. Wanneer een heel bijzondere locatie wordt onderzocht, is het streven om de opgraving toegankelijk te maken voor het publiek. In sommige gevallen gebeurt dit tijdens een Open Dag, waarbij ter plekke uitleg wordt gegeven over het onderzoek, de sporen, vondsten en de resultaten.

Open Dag bij de opgraving Paktuinen in Enkhuizen in 2013.

Open Dag bij de opgraving Paktuinen in Enkhuizen in 2013.

Uitleg tijdens de Open Dijk tijdens het veldwerk bij 'Lutjeschardam' in 2015.

De Open Dijk tijdens het veldwerk bij ‘Lutjeschardam’ in 2015.


Basisscholen

Soms wordt een klas van een nabijgelegen school uitgenodigd om langs te komen op de opgraving.


Dag van de Westfriese Archeologie / Nationale Archeologiedagen

Sinds 2011 organiseert Archeologie West-Friesland de Dag van de Westfriese Archeologie, die sinds 2015 opgaat in de Nationale Archeologiedagen. Op deze dag worden op een mooie locatie in West-Friesland de onderzoeken en vondsten van de afgelopen periode gepresenteerd. Hierbij worden ook collega’s die onderzoek in West-Friesland hebben uitgevoerd uitgenodigd om hun resultaten te presenteren.


Kinderboekenweek

Archeologie West-Friesland streeft ernaar zoveel mogelijk onderzoek en bijzondere vondsten middels lezingen en persberichten aan het publiek te presenteren. In het kader van de Kinderboekenweek werkt Archeologie West-Friesland met de Westfriese Bibliotheken, het Westfries Museum, Cinema Oostereiland, De Blauwe Schuit en het Zuiderzeemuseum samen om de Westfriese cultuur bij kinderen op school te brengen. Een mogelijkheid qua activiteit is dat een archeoloog van Archeologie West-Friesland langskomt in de klas om te vertellen over archeologie in de regio.


Houdt de agenda in de gaten om te weten te komen wanneer Archeologie West-Friesland weer een volgende activiteit organiseert.