Michiel Bartels

Gemeentelijk Archeoloog &
Senior KNA Archeoloog
Taakveld: Algemeen beleid, toezichthouder & voorlichting Bel 0630468593 m.bartels@hoorn.nl

Carla Soonius

Regio Archeoloog, Senior KNA Archeoloog & Senior KNA Prospector Taakveld: Advisering, prehistorie & ruimtelijke ordening c.soonius@hoorn.nl

Petra Leek

Office Manager Taakveld: Archiefbeheer, ondersteuning & secretariële zaken p.leek@hoorn.nl

Christiaan Schrickx

Senior KNA Archeoloog & Senior KNA Specialist Materialen Taakveld: Uitvoering onderzoeken, advisering, bureauonderzoeken, veldonderzoeken, project-voorbereiding & historisch onderzoek Bel 0650498199 c.schrickx@hoorn.nl

Sander Gerritsen

Senior KNA Archeoloog Taakveld: Uitvoering onderzoeken, advisering, bureauonderzoeken, veldonderzoeken & projectvoorbereiding Bel 0629310311 s.gerritsen@hoorn.nl

Bart ter Steege

Senior KNA Archeoloog Taakveld:  Uitvoering onderzoeken, advisering, bureauonderzoeken, veldonderzoeken & projectvoorbereiding Bel 0652897057 b.ter.steege@hoorn.nl

Dieuwertje Duijn

KNA Archeoloog MA & KNA Specialist Materialen en Archeobotanie Taakveld: Uitvoering onderzoeken, advisering, bureauonderzoeken, veldonderzoeken, project-voorbereiding & hout d.duijn@hoorn.nl

Fleur Schinning

Archeologisch Beleidsadviseur & KNA Archeoloog MA Taakveld: Advisering, project-voorbereiding, bureau-onderzoeken, fotografie, educatie, grafische vormgeving & social media f.schinning@hoorn.nl

Harmen de Weerd

KNA Archeoloog MA Taakveld: GIS, data management & advisering harmen@deweerderfgoed.nl

Wytze Stellingwerf

KNA Archeoloog MA & KNA Specialist Materialen Taakveld: Determinatie materiaal, uitvoering onderzoeken, fotografie & metaaldetectie wy.stellingwerf@hoorn.nl

Jasper Leek

KNA Archeoloog MA Taakveld: Veldonderzoeken, uitvoering onderzoeken, projectvoorbereiding, vondstverwerking & veldtechniek j.leek@hoorn.nl

Anne de Groot

Archeologisch Beleidsadviseur Taakveld: Advisering, projectvoorbereiding, beleid anne.de.groot@hoorn.nl

Aad Weel

Archeologisch Veldmedewerker Taakveld: Metaaldetectie & buitendienst Bel 0652824909

Etienne van Paridon

Archeologisch Veldmedewerker Taakveld: Conservering, logistieke projectvoorbereiding, materiaalonderhoud & veldtechniek e.van.paridon@hoorn.nl