Archeologie West-Friesland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Archeologie West-Friesland hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens.

Persoonsgegevens
Archeologie West-Friesland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze aan ons verstrekt hebt. Dit gebeurt via het aanmelden voor de nieuwsbrief of het melden van een vondst. Hieronder vindt u de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • E-mailadres

Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Uw gegevens bewaren wij niet langer dan is toegestaan.

Doelen
Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen (of e-mailen) indien dit nodig is om contact op te nemen over uw vondstmelding

Wie kan mijn gegevens inzien?
Wij leggen uw gegevens vast in het systeem die wij gebruiken om een van de twee bovenstaande taken uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die ze nodig hebben om deze taken uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Soms schakelen wij andere organisaties in om (een deel van) een taak voor ons uit te voeren. Dan kan het voorkomen dat deze organisatie uw persoonsgegevens gebruikt. Met deze organisaties maken wij afspraken over beveiliging en geheimhouding. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Functionaris gegevensbescherming
Suzanne Pannemans is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Archeologie West-Friesland. Een FG is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de FG opnemen via archeologie@hoorn.nl of 0229-252200.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar archeologie@hoorn.nl.

Niet tevreden?
Bent u niet tevreden over de gegevens die wij van u hebben verzameld, de manier waarop ze zijn verzameld of over hoe Archeologie West-Friesland met uw gegevens omgaat? Geef dit dan vooral aan via archeologie@hoorn.nl. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen of om uw toestemming in te trekken dan kunt u bezwaar maken.

Klacht
Archeologie West-Friesland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de landelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.