|

Op zoek naar De Slag op de Zuiderzee (1573)
Seger van den Brenk, Michiel Bartels en Christiaan Schrickx

In: Oud Hoorn kwartaalblad 2021, nummer 1.
 

Download artikel