Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

De stadsmuur en overtoom van Enkhuizen

2020|West-Friese Archeologische Rapporten 144

De stadsmuur en overtoom van Enkhuizen Archeologisch onderzoek tijdens kadewerkzaamheden langs het Spaans Leger in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Een werkplaats en twee stadsboerderijen

2020|West-Friese Archeologische Rapporten 141

Een werkplaats en twee stadsboerderijen Archeologisch onderzoek op het perceel Venuslaan 57 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Verrassende vondsten in een volkswijk

2019|West-Friese Archeologische Rapporten 140

Verrassende vondsten in een volkswijk Archeologisch onderzoek naar een 17de-eeuwse wijk tussen de David- en Romeinstraat in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Met vaart door de Ketenboom

2019|West-Friese Archeologische Rapporten 138

Met vaart door de Ketenboom Archeologisch onderzoek naar de derde waterpoort van Enkhuizen op het terrein van RENOLIT aan de Flevolaan Gemeente Enkhuizen

Lees meer

“Een welterneering staande gruttery”

2019|West-Friese Archeologische Rapporten 125

“Een welterneering staande gruttery” Multidisciplinair onderzoek naar het pand Vierbeentjes 10 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Smeden, gieters en tappers in een nieuwbouwwijk uit de Gouden Eeuw

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 123

Smeden, gieters en tappers in een nieuwbouwwijk uit de Gouden Eeuw Archeologisch onderzoek aan de zuidzijde van de Lange Tuinstraat in Enkhuizen Gemeente...

Lees meer

Tweede fase inventariserend onderzoek (d.m.v. proefsleuven)

2018|West-Friese Archeologische Notities 31

Tweede fase inventariserend onderzoek (d.m.v. proefsleuven) IVO-P aan Westeinde 62 Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Onder een oude woongrond

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 122

Onder een oude woongrond Een archeologische opgraving van een bronstijdnederzetting aan Rode Paard 1-3 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Graven door grachten

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 120

Graven door grachten Archeologisch onderzoek tijdens rioolwerkzaamheden in de Wortelmarkt-Verlaat-Erwtenmarkt-Waagstraat in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

De afvalput van de familie De Jager

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 111

De afvalput van de familie De Jager Onderzoek naar een 17de-eeuws vondstcomplex uit Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Huis en haard uit de 14de eeuw aan de Westerstraat

2017|West-Friese Archeologische Rapporten 109

Huis en haard uit de 14de eeuw aan de Westerstraat Archeologisch onderzoek op het perceel Westerstraat 3 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Breedstraat 144, Enkhuizen

2016|West-Friese Archeologische Notities 8

Archeologische waarneming op het perceel Breedstraat 144 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer