Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

“Een welterneering staande gruttery”

2019|West-Friese Archeologische Rapporten 125

“Een welterneering staande gruttery” Multidisciplinair onderzoek naar het pand Vierbeentjes 10 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Smeden, gieters en tappers in een nieuwbouwwijk uit de Gouden Eeuw

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 123

Smeden, gieters en tappers in een nieuwbouwwijk uit de Gouden Eeuw Archeologisch onderzoek aan de zuidzijde van de Lange Tuinstraat in Enkhuizen Gemeente...

Lees meer

Tweede fase inventariserend onderzoek (d.m.v. proefsleuven)

2018|West-Friese Archeologische Notities 31

Tweede fase inventariserend onderzoek (d.m.v. proefsleuven) IVO-P aan Westeinde 62 Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Onder een oude woongrond

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 122

Onder een oude woongrond Een archeologische opgraving van een bronstijdnederzetting aan Rode Paard 1-3 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Graven door grachten

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 120

Graven door grachten Archeologisch onderzoek tijdens rioolwerkzaamheden in de Wortelmarkt-Verlaat-Erwtenmarkt-Waagstraat in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

De afvalput van de familie De Jager

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 111

De afvalput van de familie De Jager Onderzoek naar een 17de-eeuws vondstcomplex uit Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Huis en haard uit de 14de eeuw aan de Westerstraat

2017|West-Friese Archeologische Rapporten 109

Huis en haard uit de 14de eeuw aan de Westerstraat Archeologisch onderzoek op het perceel Westerstraat 3 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Breedstraat 144, Enkhuizen

2016|West-Friese Archeologische Notities 8

Archeologische waarneming op het perceel Breedstraat 144 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Incotec planaanpassing, Westeinde 107, Enkhuizen

2016|West-Friese Archeologische Notities 3

Incotec planaanpassing, Westeinde 107, Enkhuizen Een archeologische monitoring Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Antiek porselein op een erf achter de Breedstraat

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 102

Antiek porselein op een erf achter de Breedstraat Archeologisch onderzoek op het perceel Hoogstraat 7 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Een pakhuis met voorerf aan de Nieuwe Haven

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 101

Een pakhuis met voorerf aan de Nieuwe Haven Archeologisch onderzoek op het perceel Havenweg 26 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Een prehistorische akker onder een laat 16de-eeuwse wijk

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 98

Een prehistorische akker onder een laat 16de-eeuwse wijk Archeologisch onderzoek op het perceel Burgwal 30 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer