Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Antiek porselein op een erf achter de Breedstraat

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 102

Antiek porselein op een erf achter de Breedstraat Archeologisch onderzoek op het perceel Hoogstraat 7 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Een pakhuis met voorerf aan de Nieuwe Haven

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 101

Een pakhuis met voorerf aan de Nieuwe Haven Archeologisch onderzoek op het perceel Havenweg 26 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Een prehistorische akker onder een laat 16de-eeuwse wijk

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 98

Een prehistorische akker onder een laat 16de-eeuwse wijk Archeologisch onderzoek op het perceel Burgwal 30 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Graven in de Kruiskapel

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 96

Graven in de Kruiskapel Archeologisch onderzoek in de Kruiskapel van de Zuiderkerk in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Een woonperceel binnen de stadsuitbreiding

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 94

Een woonperceel binnen de stadsuitbreiding Archeologisch onderzoek op het perceel Molenweg 69a in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Dwars door Enkhuizen

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 90

Dwars door Enkhuizen Archeologisch onderzoek tijdens rioolwerkzaamheden in de Davidstraat, Romeinstraat en Kruislaan in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Middeleeuwse sporen onder een 16de-eeuwse nieuwbouwwijk

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 89

Middeleeuwse sporen onder een 16de-eeuwse nieuwbouwwijk Archeologisch onderzoek langs de westzijde van de Raamstraat in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Sporen in het Schootsveld

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 88

Sporen in het Schootsveld Archeologisch onderzoek naar resten uit de Bronstijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd langs het Westeinde bij Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Nouveau Riche aan de Nieuwe Haven

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 87

Nouveau Riche aan de Nieuwe Haven Archeologisch onderzoek naar woon- en pakhuizen en het kantoor van de WIC tussen de Paktuinen en Nieuwe...

Lees meer

De geschutkelder van de ‘Suiderpoort’

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 75

De geschutkelder van de ‘Suiderpoort’ Archeologisch onderzoek in de kelder van de Drommedaris in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Tussen Breedstraat en Oosterhaven

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 72

Tussen Breedstraat en Oosterhaven Archeologisch onderzoek tijdens rioolwerkzaamheden in de Oosterhavenstraat en aangrenzende stegen in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Eenvoudige huizen langs een gracht

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 68

Eenvoudige huizen langs een gracht Archeologisch onderzoek op de hoek van de Wortelmarkt en het Verlaat in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer