Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Drie millennia wonen onder het winkelhart

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 124

Drie millennia wonen onder het winkelhart Archeologisch onderzoek naar bewoningssporen uit de Bronstijd, Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd langs de Schaperstraat en op...

Lees meer

Smeden, gieters en tappers in een nieuwbouwwijk uit de Gouden Eeuw

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 123

Smeden, gieters en tappers in een nieuwbouwwijk uit de Gouden Eeuw Archeologisch onderzoek aan de zuidzijde van de Lange Tuinstraat in Enkhuizen Gemeente...

Lees meer

Onder een oude woongrond

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 122

Onder een oude woongrond Een archeologische opgraving van een bronstijdnederzetting aan Rode Paard 1-3 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Graven door grachten

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 120

Graven door grachten Archeologisch onderzoek tijdens rioolwerkzaamheden in de Wortelmarkt-Verlaat-Erwtenmarkt-Waagstraat in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

De afvalput van de familie De Jager

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 111

De afvalput van de familie De Jager Onderzoek naar een 17de-eeuws vondstcomplex uit Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Medemblikker poldermolen nr. 14 aan de boezem van de Vliet

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 121

Medemblikker poldermolen nr. 14 aan de boezem van de Vliet Een proefsleuvenonderzoek naar een 16de-eeuws molencomplex onder het DEK-terrein te Medemblik Gemeente Medemblik

Lees meer

Een rijke stolpboerderij uit de 17de-eeuw

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 119

Een rijke stolpboerderij uit de 17de-eeuw Archeologisch onderzoek op het perceel Westeinde 15 in Venhuizen Gemeente Drechterland

Lees meer

Wonen aan een wiel

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 115

Wonen aan een wiel Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse doorbraak van de Klamdijk en de 17de-eeuwse nederzetting Lutjeschardam tussen West-Friesland en de Zeevang...

Lees meer

De inventaris van de herbergen Het Wapen van Hoorn en De Eendracht in Wognum Archeologisch onderzoek op het perceel Oosteinderweg 3-7 in Wognum...

Lees meer

Een stolpboerderij uit 1877

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 118

Een stolpboerderij uit 1877 Archeologisch onderzoek op het perceel Westeinde 312 in Berkhout Gemeente Koggenland

Lees meer

Schaven aan de Streekweg

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 117

Schaven aan de Streekweg Een archeologisch onderzoek aan Streekweg 289-293 in Hoogkarspel Gemeente Drechterland

Lees meer

Drie stolpen na elkaar

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 113

Drie stolpen na elkaar Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek op het perceel Zuidermeerweg 5 in Zuidermeer Gemeente Koggenland

Lees meer