Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Archeologische begeleiding in de tuin achter Gouw 7

2019|West-Friese Archeologische Rapporten 133

Archeologische begeleiding in de tuin achter Gouw 7 Gemeente Hoorn

Lees meer

Valsmunterij op een boerenerf

2019|West-Friese Archeologische Rapporten 132

Valsmunterij op een boerenerf Archeologisch onderzoek op de percelen Dorpsstraat 108 en 110 in Zwaag Gemeente Hoorn

Lees meer

Van haven tot hof

2019|West-Friese Archeologische Rapporten 130

Van haven tot hof Archeologisch onderzoek tijdens rioolwerkzaamheden in de Koningshof in Medemblik Gemeente Medemblik

Lees meer

“Een welterneering staande gruttery”

2019|West-Friese Archeologische Rapporten 125

“Een welterneering staande gruttery” Multidisciplinair onderzoek naar het pand Vierbeentjes 10 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Een statig herenhuis op een middeleeuwse terp

2019|West-Friese Archeologische Rapporten 128

Een statig herenhuis op een middeleeuwse terp Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek op perceel Herenweg 64 in Hoogwoud Gemeente Opmeer

Lees meer

Overkluizingen, wulfsels en riolen

2019|West-Friese Archeologische Rapporten 127

Overkluizingen, wulfsels en riolen De geschiedenis en archeologie van de gemetselde riolen in de binnenstad van Hoorn Gemeente Hoorn

Lees meer

Van een Westfriese naar een Noord-Hollandse stolp

2019|West-Friese Archeologische Rapporten 126

Van een Westfriese naar een Noord-Hollandse stolp Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek op het perceel Noordeinde 36 in Lamberstchaag Gemeente Medemblik

Lees meer

Drie millennia wonen onder het winkelhart

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 124

Drie millennia wonen onder het winkelhart Archeologisch onderzoek naar bewoningssporen uit de Bronstijd, Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd langs de Schaperstraat en op...

Lees meer

Smeden, gieters en tappers in een nieuwbouwwijk uit de Gouden Eeuw

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 123

Smeden, gieters en tappers in een nieuwbouwwijk uit de Gouden Eeuw Archeologisch onderzoek aan de zuidzijde van de Lange Tuinstraat in Enkhuizen Gemeente...

Lees meer

Onder een oude woongrond

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 122

Onder een oude woongrond Een archeologische opgraving van een bronstijdnederzetting aan Rode Paard 1-3 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Graven door grachten

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 120

Graven door grachten Archeologisch onderzoek tijdens rioolwerkzaamheden in de Wortelmarkt-Verlaat-Erwtenmarkt-Waagstraat in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

De afvalput van de familie De Jager

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 111

De afvalput van de familie De Jager Onderzoek naar een 17de-eeuws vondstcomplex uit Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer